Tak wyglądały przedwojenne uroczystości w szkole Marynarki Wojennej. Prymusi otrzymują szable

1/6
>
pc
Zdjęcie numer 0 w galerii - Tak wyglądały przedwojenne uroczystości w szkole Marynarki Wojennej. Prymusi otrzymują szable

Narodowe Archiwum Cyfrowe

>
W miejsce Tymczasowych Kursów Instruktorskich 1 października 1922 r. rozpoczęto tworzenie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (OSMW) z siedzibą w Toruniu. Jej komendantem został kmdr ppor. Adam Mohuczy. Pierwszy nabór do OSMW przeprowadzono latem 1923 r., a promocja pierwszych absolwentów odbyła się 29 października 1925 r. 19 października 1928 r. Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej stała się Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW). Do 1932 r. w szkole korzystano z bezpośredniej pomocy dydaktycznej wykładowców i instruktorów francuskiej marynarki wojennej oraz doświadczeń polskich oficerów studiujących już od 1921 r. we Francji, co w znacznym stopniu wpływało na kształt programów i procesu nauczania. Od połowy lat 30. SPMW miała trzy wydziały: morski, techniczny i administracyjny. Opracowano nowe programy nauczania, odpowiadające wymogom niepełnych wyższych studiów zawodowych. Podjęto też starania o uzyskanie statusu wyższej uczelni zawodowej. Rozwój szkoły i narastające trudności lokalowe sprawiły, że 5 września 1938 r. SPMW została przeniesiona z Torunia do Bydgoszczy. Na zdjęciu komendant szkoły kmdr Karol Korytowski wręcza prymusowi dyplom na pokładzie ORP "Bałtyk".
  • Zdjęcie numer 1 w galerii Tak wyglądały przedwojenne uroczystości w szkole Marynarki Wojennej. Prymusi otrzymują szable
  • Zdjęcie numer 2 w galerii Tak wyglądały przedwojenne uroczystości w szkole Marynarki Wojennej. Prymusi otrzymują szable
  • Zdjęcie numer 3 w galerii Tak wyglądały przedwojenne uroczystości w szkole Marynarki Wojennej. Prymusi otrzymują szable
  • Zdjęcie numer 4 w galerii Tak wyglądały przedwojenne uroczystości w szkole Marynarki Wojennej. Prymusi otrzymują szable
  • Zdjęcie numer 5 w galerii Tak wyglądały przedwojenne uroczystości w szkole Marynarki Wojennej. Prymusi otrzymują szable
  • Zdjęcie numer 6 w galerii Tak wyglądały przedwojenne uroczystości w szkole Marynarki Wojennej. Prymusi otrzymują szable
Więcej tematów - Trójmiasto
Wiadomości z Trójmiasta
Magazyn Trójmiejski
Imprezy w Trójmiescie
Sport w Trójmieście