Absolwent elektrotrchniki ze stażem pracy do trzech lat zarabia brutto 3 800 zł.