wymiana pieców

  • Wymiana pieców węglowych w Trójmieście. W Gdańsku idzie jak po grudzie

    Zaledwie 130 wniosków o dofinansowanie wymiany pieców węglowych, wpłynęło w tym roku do gdańskiego magistratu. Liczba chętnych do wymiany kopciucha w stolicy Pomorza ciągle spada. Głównym powodem jest niska w porównaniu z innymi największymi miastami kwota wspomnianej dotacji.

    29-11-2021 06:00