Wielki Test Wiedzy o Metropolii

Te 60 pytań w godzinę musieli rozwiązać uczestnicy pierwszego Wielkiego Testu Wiedzy o Metropolii