Rumia, miasto ze średniowiecznymi korzeniami. Jak wyglądała dawniej?

1/8
>
pc
Zdjęcie numer 0 w galerii - Rumia, miasto ze średniowiecznymi korzeniami. Jak wyglądała dawniej?

Andrzej Sadłowski/http://www.rumia.edu.pl/

>
Pierwsze, znane ze źródeł pisanych średniowieczne dzieje Rumi związane były z dziejami klasztoru cystersów w Oliwie. W akcie Świętopełka dla Cystersów z ok. roku 1223 jest mowa o podarowaniu przez księcia licznych miejscowości, w tym Rumi.
  • Zdjęcie numer 1 w galerii Rumia, miasto ze średniowiecznymi korzeniami. Jak wyglądała dawniej?
  • Zdjęcie numer 2 w galerii Rumia, miasto ze średniowiecznymi korzeniami. Jak wyglądała dawniej?
  • Zdjęcie numer 3 w galerii Rumia, miasto ze średniowiecznymi korzeniami. Jak wyglądała dawniej?
  • Zdjęcie numer 4 w galerii Rumia, miasto ze średniowiecznymi korzeniami. Jak wyglądała dawniej?
  • Zdjęcie numer 5 w galerii Rumia, miasto ze średniowiecznymi korzeniami. Jak wyglądała dawniej?
  • Zdjęcie numer 6 w galerii Rumia, miasto ze średniowiecznymi korzeniami. Jak wyglądała dawniej?
  • Zdjęcie numer 7 w galerii Rumia, miasto ze średniowiecznymi korzeniami. Jak wyglądała dawniej?
  • Zdjęcie numer 8 w galerii Rumia, miasto ze średniowiecznymi korzeniami. Jak wyglądała dawniej?