Europejskie Centrum Solidarności

2/10

ŁUKASZ GŁOWALA

ECS zostało otwarte w 2014 roku, dokładnie w 34. rocznicę podpisania porozumień
sierpniowych w sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Swoiste muzeum "Solidarności"
położone tuż obok historycznej bramy nr 2 stoczni na stałe wpisało się w krajobraz miasta i
każdego roku jego budynek odwiedzają setki tysięcy gości z całego świata.
Najważniejszą część ECS stanowi wystawa stała. Znajdująca się na dwóch piętrach,
obejmująca obszar blisko 3 tys. m. kw. ekspozycja to zapis tego, jak w Polsce narodziła się
"Solidarność" i jak ruchy opozycyjne doprowadziły do obalenia ustroju komunistycznego w
kraju, a także rozpoczęły proces demokratycznych zmian w Europie Środkowo-Wschodniej.
Wystawa jest podzielona na siedem części: narodziny Solidarności, siła bezsilnych,
solidarność i nadzieja, wojna ze społeczeństwem, droga do demokracji, triumf wolności oraz
kultura pokojowych przemian. Do prezentacji wykorzystane są tradycyjne metody
ekspozycyjne, ale i najnowsze rozwiązania technologiczne. Zwiedzający obejrzą eksponaty
historyczne, mają także dostęp do projekcji przestrzennych i elektronicznych, gdzie
zgromadzone są fotografie, filmowe materiały archiwalne, dokumenty, mapy, biogramy,
kalendaria, wycinki prasowe.
ECS to nie tylko wystawa ale również miejsce spotkań, dyskusji na ważne tematy, przestrzeń
koncertowa, a także doskonałe miejsce dla dzieci, gdzie mają kontakt z żywą historią, mogą
wziąć udział w wielu ciekawych projektach edukacyjnych i pobawić się w Wydziale Zabaw.

Gdańsk, pl. Solidarności 1.
Godziny otwarcia: codziennie od 10 do 20.
Ceny biletów: normalny 20 zł, ulgowy 15 zł, rodzinny 55 zł.
www.ecs.gda.pl

Wszystkie zdjęcia
  • Muzeum II Wojny Światowej
  • Europejskie Centrum Solidarności
  • Muzeum Emigracji
  • Muzeum Sopotu
  • Muzeum Miasta Gdyni
  • Muzeum Bursztynu w Gdańsku
  • Narodowe Muzeum Morskie
  • Muzeum Marynarki Wojennej
  • Muzeum Stutthof
  • Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu