Pomorskie Euroinspiracje to nagroda specjalna marszałka województwa pomorskiego. W tej kategorii chcemy wyróżnić te przedsięwzięcia finansowane z funduszy unijnych, które są obecnie realizowane, które są unikatowe i w rezultacie są korzyścią nie tylko dla lokalnej społeczności, ale i całego regionu.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Pomorskie Euroinspiracje

Głosuj - TUTAJ

1. Projekt „Kompetencje kluczowe XXI wieku w oparciu o pedagogikę Montessori” – Kowale

Katolicka Fundacja Oświatowa, prowadząca Szkołę Podstawową Montessori w Kowalach, pozyskała środki unijne na projekt, w ramach którego uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki, informatyki i sztuki, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy. Mają legorobotykę i spotkania z książką. Dzieci potrzebujące wsparcia korzystają z zajęć kompensacyjno-wyrównawczych i logopedycznych, a niepełnosprawne – z rehabilitacji.

2. Projekt „Zobacz, co mówię. Komunikacja alternatywna w rozwoju kluczowych kompetencji o charakterze społecznym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną” – Malbork, Ostaszewo

Projekt Fundacji Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych – podopiecznych ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych. Jego celem jest zwiększenie efektywności nauczania i rewalidacji poprzez podniesienie kwalifikacji kadry, doskonalenie przez uczniów umiejętności i samodzielności oraz wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do komunikacji alternatywnej.

3. Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (koło gdańskie) prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku Nowym Porcie przy ul. Floriańskiej 3. Dzięki nowemu projektowi CIS jest pomostem między pomocą społeczną a rynkiem pracy, integracja społeczno-zawodowa odbywa się poprzez indywidualne programy. W skład programu wchodzą m.in. zajęcia z psychologiem, pracownikiem socjalnym, zajęcia z jęz. angielskiego i nauka zawodu (np. krawiec, magazynier, pracownik ochrony).

4. Projekt „Ster na zmiany” – Sierakowice

Projekt Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego skierowany jest do bezrobotnych kobiet z małych miejscowości, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach wsparcia organizowane są spotkania motywacyjne, szkolenia, indywidualna praca z doradcą zawodowym i psychologiem, kursy zawodowe i staże.

5. Projekt „Praca w grupie” – Gdańsk

Projekt Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA skierowany jest do osób z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, których powodem jest kryzys psychiczny lub niepełnosprawność.

W ramach aktywizacji uczestnicy są diagnozowani przez psychologa oraz doradcę zawodowego. Formy wsparcia dobierane są indywidualnie (np. konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, prawne, psychoterapia, treningi umiejętności psychospołecznych, społeczności terapeutyczne) lub wsparcia zawodowego (konsultacje z doradcą zawodowym, udział w szkoleniach zawodowych itp.)

6. Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław – Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw

Projekt zakłada wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław.

7. Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim

Projekt zakłada utworzenie węzła komunikacyjnego w sąsiedztwie dworca w Starogardzie Gdańskim i obejmuje przebudowę budynków dworca kolejowego i jego otoczenia oraz rozbudowę układu komunikacyjnego (ulice: Gdańską, Małgorzaty Hillar, Kolejową, al. Wojska Polskiego wraz z niezbędną infrastrukturą), w tym budowę miejsc postojowych i parkingowych oraz zatok parkingowych typu Kiss&Ride, Bike&Ride i Park&Ride. Projekt obejmuje również m.in. zakup 11 autobusów z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych.

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Lębork, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 11 budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu lęborskiego, gminy Nowa Wieś Lęborska oraz gminy Łęczyce. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej tych obiektów oraz wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

9. Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza

Projekt skupia się na ochronie trzech gatunków roślin oraz dwóch typów ekosystemów, stanowiących istotny element walorów przyrodniczych województwa. Obejmuje 18 rezerwatów przyrody, w których podjęte zostaną działania zapewniające zachowanie gatunków i ekosystemów oraz pozwalające w zrównoważony sposób wykorzystać rezerwaty do celów turystyki i edukacji.

10. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni

Celem jest budowa, rozbudowa i przebudowa budynków pięciu szkół zawodowych w Gdyni, kształcących w branżach: transport, logistyka, motoryzacja, przemysł morski, ICT i elektronika, turystyka, sport i rekreacja, usługi finansowe i biznesowe. W budynkach szkół powstaną nowe i zostaną zmodernizowane istniejące pracownie i warsztaty, wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Mikołaj Chrzan poleca
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem