Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Pracująca zieleń

Odpowiednio zaprojektowana osiedlowa zieleń cieszy oczy i świadczy mieszkańcom usługi ekosystemowe, np. zagospodarowuje wody opadowe, oczyszcza glebę, wyłapuje dwutlenek węgla, pyły zawieszone i produkuje tlen. Dzięki niej zwiększa się bioróżnorodność: i ta widziana w liczbie sadzonych gatunków, i ta niewidoczna na pierwszy rzut oka – w postaci owadów oraz mikro- i makrofauny glebowej, które znajdują dom w dobrze zaprojektowanym i wykonanym terenie zieleni.

Na osiedlach Beauforta w Pogórzu k. Gdyni oraz Zielony Południk w Gdańsku Południe, a także na terenie Idei – inwestycji zrealizowanej w gdańskiej Oliwie deweloper we współpracy z ekspertami architektury krajobrazu stworzył innowacyjne w skali kraju rozwiązania zieleni pracującej w formie systemu powierzchniowej retencji miejskiej.

Głównym założeniem tych projektów było pozostawienie na terenie osiedli całej objętości opadu. Punktem wyjścia było zastąpienie tradycyjnego poziemnego systemu odwodnieniowego systemem rozwiązań służących do zatrzymania wody na powierzchni w okresach opadowych, aby skrócić towarzyszące zmianom klimatu okresy suszy, nawadniając osiedlową roślinność. Tak utworzona zieleń jest mniej uzależniona od naszej „pielęgnacji" oraz bardziej odporna na zamiany klimatu – wyjaśnia dr Joanna Rayss, inż. architekt krajobrazu z Rayss Group.

Materiał promocyjny PartneraMateriał promocyjny Partnera 

Projekty Rayss Group zrealizowane w inwestycjach Euro Stylu zostały docenione przez gremia ekspertów. W 2020 roku mini park retencyjny na Idei został wyróżniony honorową nagrodą w  międzynarodowym konkursie Adapterra, a rok wcześniej w tym samym konkursie nagrodę jury otrzymał system powierzchniowej retencji miejskiej na Osiedlu Beauforta.

Piękna, relaksująca i… jadalna

Funkcjonalny charakter zieleni w inwestycjach Euro Stylu idzie w parze z jej walorami estetycznymi. Falujące jak wody zatoki trawy podkreślają nadmorski charakter Osiedla Beauforta. Okresowo wypełnione wodą i różnorodną roślinnością ogrody deszczowe na Zielonym Południku chętnie odwiedzają kaczki. Aleja Ekspresji, czyli wiodący przez Ideę trakt z zielenią, w którą wkomponowano rzeźby i oryginalne meble miejskie, pięknie zmienia swe oblicze wraz z porami roku.

Na osiedlach Euro Stylu coraz częściej projektowane są też ogródki sąsiedzkie z zielenią jadalną. Znajdziemy je na przykład na Osiedlu Beauforta czy Zielony Południk. Wspólne sadzenie i pielęgnowanie roślin doskonale służy integracji mieszkańców.

Materiał promocyjny PartneraMateriał promocyjny Partnera 

Myślenie o roślinności jako pięknej, zielonej infrastrukturze rozlewa się na kolejne inwestycje: śródmiejskie Perspektywę i Doki, Dawną Pocztę czy na wyjątkowe projekty planowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na gdańskim Dolnym Mieście.

Na Dokach na wysokości pierwszego piętra zaprojektowano przydomowe ogródki oraz kameralne, zielone patia dla mieszkańców. Zielone będą również dachy budynków obsadzone odpornym na słońce i wiatr rozchodnikiem. W ten sposób powstanie bezobsługowa zieleń, która będzie wspierać prawidłową retencję wód opadowych i ułatwi utrzymanie latem komfortowej temperatury w apartamentach na ostatniej kondygnacji.

Położona w sąsiedztwie trzech parków miejskich Perspektywa zyska dodatkową zieloną przestrzeń, w  której tuż za progiem domu mieszkańcy znajdą doskonałe miejsce na piknik lub sesję jogi. Teren, który graniczy ze starodrzewem porastającym zbocze skarpy, wypełnią nowe drzewa, krzewy i byliny, a do stworzenia spacerowych alejek wykorzystane zostaną wydeptane tam w przeszłości ścieżki.

Z kolei patio Dawnej Poczty jest przykładem wykorzystania uporządkowanych form bujnej zieleni okalającej interesującą rzeźbę, która stanęła w jego centralnym punkcie. Rośliny w dominujących różnych odcieniach czerwieni i lawendy mają tam walor estetyczny i artystyczny.

Materiał promocyjny PartneraMateriał promocyjny Partnera 

Parkową aleję Euro Styl stworzy też na Dolnym Mieście, zgodnie z planami projektowymi zasadzi ponad 50 drzew wzdłuż ulic Kamienna Grobla i Dobrej. Deweloper zrewitalizuje również 5,5 ha terenów zieleni, położonych między innymi na historycznych bastionach Wilk i Wyskok nad Opływem Motławy. Pojawią się tam nowe rośliny, ławki i zwiększające bezpieczeństwo oświetlenie. Mieszkańcy zyskają przyjaźnie urządzoną przestrzeń do wypoczynku i rekreacji.

W projektach terenów zieleni w inwestycjach Euro Stylu widać bogactwo gatunków i form. Powstają różnorodne siedliska – od suchych łąk kwietnych i ekstensywnych zielonych dachów, przez rabaty bylinowe i krzewiaste, po tereny okresowych mokradeł w formie ogrodów deszczowych.

Wybór rodzimych roślin, charakterystycznych dla lokalnego krajobrazu, sprawia, że całość lepiej wpisuje się w lokalny kontekst przestrzenny. Zamiast sztucznego, estetycznego tworu tworzą się małe ekosystemy osiedla przyjazne mieszkańcom – podsumowuje Joanna Rayss z Rayss Group.

Materiał promocyjny PartneraMateriał promocyjny Partnera 

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.